• เทศกาลวันวิสาขบูชา

  เทศกาลวันวิสาขบูชา

 • หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

 • การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

 • มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

  มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

 • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 • งานสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)

  งานสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 1/2561

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 1/2561

 • สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสาคร

  สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสาคร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทดสอบแบบสอบถามฯ

  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทดสอบแบบสอบถามฯ

 • พิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 • พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน

  การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน

 • อบรมแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

  อบรมแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

 • วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 • วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 • กิจกรรม สสช ปลูกป่าชายเลน

  กิจกรรม สสช ปลูกป่าชายเลน

 • วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

  วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

 • กิจกรรมการอบรมวิทยากรแกนนำครู กศน.

  กิจกรรมการอบรมวิทยากรแกนนำครู กศน.

 • นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะเข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

  นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะเข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทร

 • วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

  วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู

 • วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.มัทวัน ไชยสุวรรณ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.มัทวัน ไชยสุวรรณ ผอ.กลุ

 • วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ .๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับและส่งเสด็จ ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ .๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมร

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรร

 • สถิติพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

  สถิติพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

 • นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ และจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ และจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ "พบผู้ว่าหน้าเสาธง" ครั้งที่ 5

 • น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอพพิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอพพิเคชั่น "THAI STAT"

 • นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

  นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในก

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพีธีอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตร

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพีธีอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตร

 • นายกฤษณะพงศ์ นิพันธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี

  นายกฤษณะพงศ์ นิพันธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร 2560

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร 2560

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง

 • สถิติการเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2559

  สถิติการเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2559

 • วันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

  วันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

 • เน็ตประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร

  เน็ตประชารัฐ จังหวัดสมุทรสาคร

 • ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4/2560

  ภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4/2560

 • ข้อมูลพื้นฐานการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ปี 2559 จังหวัดสมุทรสาคร

  ข้อมูลพื้นฐานการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ปี 2559 จังหวัดสมุทรสาคร

 • ประชากร พ.ศ.2559

  ประชากร พ.ศ.2559

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจำปี) พ.ศ.2558

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจำปี) พ.ศ.2558

 • สถิติการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559

  สถิติการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559

 • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร

  ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร

 • การทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

  การทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

 • โครงการสรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  โครงการสรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 • การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

  การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจและให้บริการประชาชน จุดหลักอำเภอบ้านแพ้วจำนวน 2 จุด

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจและให้บริการประชาชน จุดหลักอำเภอบ้านแพ้วจำ

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.