• สำมะโนประชากรและเคหะ-2 พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ-2 พ.ศ.2563

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

Previous
Next
 • กิจกรรมวัดนัดพบแรงงาน งานวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

  กิจกรรมวัดนัดพบแรงงาน งานวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

 • ธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองและพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง วันที่ 5 ธันวาคม 2562

  ธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองและพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง วันที่ 5 ธันว

 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 • งานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562

  งานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร

 • โครงการสร้างเครือข่ายข่าวบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนฯ

  โครงการสร้างเครือข่ายข่าวบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนฯ

 • พิธีเปิดงานมหกรรมนาเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี หอมกลิ่นดอกเกลือ

  พิธีเปิดงานมหกรรมนาเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี หอมกลิ่นดอกเกลือ

 • การประชุมคณะติดตามและประเมินผล

  การประชุมคณะติดตามและประเมินผล

 • การประชุมแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี

  การประชุมแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร

 • กิจกรรมจิตตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

  กิจกรรมจิตตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

 • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2562

 • พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

 • พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิต

 • พิธีเปิดกิจกรรม

  พิธีเปิดกิจกรรม "สมุทรสาคร ออนเดอะโชว์"

 • พิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

  พิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

 • ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

 • ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

  ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

 • โครงการจังหวัดเคลื่นที่ฯ

  โครงการจังหวัดเคลื่นที่ฯ

 • จิตตอาสา

  จิตตอาสา

 • พิธีตักบาตรฯ

  พิธีตักบาตรฯ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

 • 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

  1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 • พิธิทำบุญตักบาตร

  พิธิทำบุญตักบาตร

 • การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2562

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

 • ร่วมการตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก

  ร่วมการตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก

 • พิธีเวียนเทียนสมโภชฯ

  พิธีเวียนเทียนสมโภชฯ

 • พิธีทำน้ำอภิเษกฯ

  พิธีทำน้ำอภิเษกฯ

 • พิธีอัญเชิญผ้าไตรฯ

  พิธีอัญเชิญผ้าไตรฯ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

  กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • วันพ่อขุนรามคำแหง และ วันยุทธหัตถี

  วันพ่อขุนรามคำแหง และ วันยุทธหัตถี

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ฯ

  ประชุมคณะกรรมการสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ฯ

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 • ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.