• ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

  ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

 • เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย

  เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย

 • ประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

  ประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

 • ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานฯ

  ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานฯ

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

 • วันต่อต้านการค้ามนุษย์

  วันต่อต้านการค้ามนุษย์

 • วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดลฯ

  วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดลฯ

 • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 • โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม

  โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม

 • รักษ์โลก เลิกพลาสติก

  รักษ์โลก เลิกพลาสติก

 • เด็กไทย โตไปไม่โกง

  เด็กไทย โตไปไม่โกง

 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 • พิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและเป็นเจ้าภาพถวายกันฑ์เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

  พิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและเป็นเจ้าภาพถวายกันฑ์เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

 • เทศกาลวันวิสาขบูชา

  เทศกาลวันวิสาขบูชา

 • หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

 • การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

 • มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

  มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

 • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 • งานสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)

  งานสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 1/2561

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 1/2561

 • สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสาคร

  สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสาคร

 • สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทดสอบแบบสอบถามฯ

  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ทดสอบแบบสอบถามฯ

 • พิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 • พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน

  การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน

 • อบรมแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

  อบรมแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

 • วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 • วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 • กิจกรรม สสช ปลูกป่าชายเลน

  กิจกรรม สสช ปลูกป่าชายเลน

 • วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

  วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

 • กิจกรรมการอบรมวิทยากรแกนนำครู กศน.

  กิจกรรมการอบรมวิทยากรแกนนำครู กศน.

 • นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะเข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

  นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะเข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทร

 • วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

  วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู

 • วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.มัทวัน ไชยสุวรรณ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.มัทวัน ไชยสุวรรณ ผอ.กลุ

 • วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ .๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมรับและส่งเสด็จ ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ .๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมร

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรร

 • สถิติพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

  สถิติพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

 • นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ และจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ และจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ "พบผู้ว่าหน้าเสาธง" ครั้งที่ 5

 • น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

  น้ำประปา แหล่งน้ำจำเป็นต่อชีวิต

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอพพิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอพพิเคชั่น "THAI STAT"

 • นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

  นายกฤษณะพงศ์ นิพัทธโชติ สถิติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในก

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.