• ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

  ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

 • สังคมผู้สูงอายุทางกับการส้รางทางเลือกการทำงาน

  สังคมผู้สูงอายุทางกับการส้รางทางเลือกการทำงาน

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2561

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2561

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 • งานมหกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  งานมหกรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 • พื้นที่การก่อสร้างจังหวัดสมุทรสาคร

  พื้นที่การก่อสร้างจังหวัดสมุทรสาคร

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 2

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาครไตรมาสที่ 2

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

 • การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

  การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 • การสำรวจการอ่านของประชากร

  การสำรวจการอ่านของประชากร

 • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

  การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1

 • การสำรวจธุรกิจทางกาารค้าธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม

  การสำรวจธุรกิจทางกาารค้าธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม

 • สำรวจองค์กรการเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

  สำรวจองค์กรการเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

 • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

 • ผลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

  ผลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

 • ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถ

  ความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถ

 • การสำรวจการทำงานเด็กในประเทศไทย

  การสำรวจการทำงานเด็กในประเทศไทย

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ICT 2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ICT 2561

 • โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ครั้งที่ 16 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

  โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ครั้งที่ 16 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 • ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

  ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561

 • เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย

  เชิญชวน ชาว สสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย

 • ประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

  ประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

 • ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานฯ

  ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานฯ

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561

 • วันต่อต้านการค้ามนุษย์

  วันต่อต้านการค้ามนุษย์

 • วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดลฯ

  วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดลฯ

 • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 • โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม

  โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม

 • รักษ์โลก เลิกพลาสติก

  รักษ์โลก เลิกพลาสติก

 • เด็กไทย โตไปไม่โกง

  เด็กไทย โตไปไม่โกง

 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • สถิติจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  สถิติจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 • พิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและเป็นเจ้าภาพถวายกันฑ์เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

  พิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนและเป็นเจ้าภาพถวายกันฑ์เทศน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

 • เทศกาลวันวิสาขบูชา

  เทศกาลวันวิสาขบูชา

 • หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน

 • การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

 • มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

  มีลูกเพื่อแก้ปัญหา ขาดแคลนเด็กในทศวรรษหน้า

 • การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.