เนื้อหา

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"
 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบัณฑรูสิงห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.