เนื้อหา

งานเทศกาลอนุรักษ์ป่าชายเลน

1455504260149

    นางอัจฉรามณี  สุทิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมงานเทศกาลอนุรักษษ์ป่าชายเลนครั้งที่ 16 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ข้อมูลนก ชมรมอนุรักษ์โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.