เนื้อหา

สถิติน่าสนใจในจังหวัด

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร

banner smk

รายละเอียดคลิ๊ก...

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2558

ไตรมาสที่  1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

 

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.2559 

ไตรมาสที่  1  ไตรมาสที่ 2

 

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน

 

 

 

 


 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.