สมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง

PicsArt 04-04-11.06.43

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสิติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมทาสีที่จอดรถยนต์

โครงการ "สมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง"

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.