• การประชุมคณะติดตามและประเมินผล

  การประชุมคณะติดตามและประเมินผล

 • การประชุมแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี

  การประชุมแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร

 • กิจกรรมจิตตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

  กิจกรรมจิตตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

 • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2562

 • พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

  พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานฯ

 • พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิต

 • พิธีเปิดกิจกรรม

  พิธีเปิดกิจกรรม "สมุทรสาคร ออนเดอะโชว์"

 • พิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

  พิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

 • ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

 • ต้อนรับรองผู้ว่าราชการคนใหม่

  ต้อนรับรองผู้ว่าราชการคนใหม่

 • ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

  ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

 • โครงการจังหวัดเคลื่นที่ฯ

  โครงการจังหวัดเคลื่นที่ฯ

 • จิตตอาสา

  จิตตอาสา

 • พิธีตักบาตรฯ

  พิธีตักบาตรฯ

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

 • 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

  1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

 • พิธิทำบุญตักบาตร

  พิธิทำบุญตักบาตร

 • การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2562

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ

 • กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

 • โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

  โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

 • ร่วมการตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก

  ร่วมการตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก

 • พิธีเวียนเทียนสมโภชฯ

  พิธีเวียนเทียนสมโภชฯ

 • พิธีทำน้ำอภิเษกฯ

  พิธีทำน้ำอภิเษกฯ

 • พิธีอัญเชิญผ้าไตรฯ

  พิธีอัญเชิญผ้าไตรฯ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

  กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 • วันพ่อขุนรามคำแหง และ วันยุทธหัตถี

  วันพ่อขุนรามคำแหง และ วันยุทธหัตถี

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ฯ

  ประชุมคณะกรรมการสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ฯ

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 • ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ

 • พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

  พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอกระทุ่มแบน

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 • ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอบ้านแพ้ว

  ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ อำเภอบ้านแพ้ว

 • พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 • ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐ ฯ

  ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการเน็ตประชารัฐ ฯ

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง

  โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง

 • ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฏาคม - กันยายน) พ.ศ.2561

  ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฏาคม - กันยายน) พ.ศ.2561

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.