• ปลอดโรคไวรัส COVID-19

  ปลอดโรคไวรัส COVID-19

 • How to...ทำความสะอาด

  How to...ทำความสะอาด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2563

Previous
Next
 • ประชุมเดือน กรกฎาคม 2564

  ประชุมเดือน กรกฎาคม 2564

 • ประชุมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  ประชุมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • ประชุมเดือน มิถุนายน 2564

  ประชุมเดือน มิถุนายน 2564

 • video confernce แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564

  video confernce แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 7/2564

 • ประชุมติดตามเร่งรัด

  ประชุมติดตามเร่งรัด

 • การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • สวมใส่ผ้าไทย

  สวมใส่ผ้าไทย

 • ศาลากลางเรา เราต้องดูแล

  ศาลากลางเรา เราต้องดูแล

 • video confernce แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2564

  video confernce แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2564

 • สธอ.2565 (งานนับจดปี2564)

  สธอ.2565 (งานนับจดปี2564)

 • ประชุมประจำเเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

  ประชุมประจำเเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

 • ลงพื้นที่ตรวจงานสำรวจพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ

  ลงพื้นที่ตรวจงานสำรวจพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ

 • วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • ประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ประชุมสำนักงานเดือนเมษายน

  ประชุมสำนักงานเดือนเมษายน

 • อบรม สธอ.

  อบรม สธอ.

 • พิธีถวายราชสักการะ ร1

  พิธีถวายราชสักการะ ร1

 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจเกษตรระดับหมู่บ้าน

  ประชาสัมพันธ์การสำรวจเกษตรระดับหมู่บ้าน

 • สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน

  สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • วันที่ระลึก ร3

  วันที่ระลึก ร3

 • ประชุมสำนักงานเดือนมีนาคม

  ประชุมสำนักงานเดือนมีนาคม

 • video confernce ict สถานประกอบการ

  video confernce ict สถานประกอบการ

 • ประชุมแผนแม่บท

  ประชุมแผนแม่บท

 • ประชุม สธอ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม

  ประชุม สธอ ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม

 • ประชุม สธอ ระดับสถิติจังหวัด

  ประชุม สธอ ระดับสถิติจังหวัด

 • สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 • การประชุม ITA

  การประชุม ITA

 • ลงพื้นที่ตรวจงาน

  ลงพื้นที่ตรวจงาน

 • ฉีดวัคซีนเข็มแรก

  ฉีดวัคซีนเข็มแรก

 • การประชุมจี้แจงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร

  การประชุมจี้แจงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร

 • แบบสำรวจ

  แบบสำรวจ

 • โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

  โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

 • การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 • เจ้าหน้าที่ออกสำรวจโครงการ สรงและสศส กุมภาพันธ์ 64

  เจ้าหน้าที่ออกสำรวจโครงการ สรงและสศส กุมภาพันธ์ 64

 • การประชุมคณะกรรมการสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19

  การประชุมคณะกรรมการสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19

 • การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference โครงการ สธอ.

  การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference โครงการ สธอ.

 • การประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด

  การประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด

 • อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564

  อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564

 • การประชุมผ่านระบบ Video conference

  การประชุมผ่านระบบ Video conference

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรม

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรม

 • ชาวสถิติสมุทรสาครพร้อมใจกันรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

  ชาวสถิติสมุทรสาครพร้อมใจกันรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ

 • การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ

  การประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ

 • การประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

  การประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

 • อบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  อบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

 • video confernce แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

  video confernce แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 • ประชุมประจำเดือน

  ประชุมประจำเดือน

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (19 ธ.ค.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (19 ธ.ค.2563)

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (12ธ.ค.2563)

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (12ธ.ค.2563)

Previous
Next

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.