ที่ตั้งสำนักงาน

"เมืองประมง...ดงโรงงาน...ลานเกษตร...เขตประวัติศาสตร์"

 

 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่)  ชั้น 3  ต.มหาชัย  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072   
  E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใหม่) ชั้น 3
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ .034-422072 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.